Enerji Kimlik Belgesi İçin Yalıtım Şart Mı?

Enerji kimlik belgesi hesabı yapılırken binanın coğrafi konumu, mekanik tesisatı, aydınlatma elemanları, yapı malzemeleri, kapı ve pencere sayısı, özellikleri gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Bir binanın enerji kimlik belgesi almak için ısı yalıtımı yaptırma zorunluluğu yoktur. Diğer taraftan ısı yalıtımı yapılmış bir binanın enerji kimlik belgesi verimli sınıf çıkma olasılığı yüksektir. Binanın enerji sınıfının verimli olması, ileride yapılacak teşviklerden yararlanmasını ve verimli binalara yönelik yapılacak olası pozitif düzenlemelerden (örneğin elektrik, doğal gaz birim fiyatının binaların enerji sınıflarına göre düzenlenmesi gibi.) faydalanmasını sağlar. Isı yalıtımı enerji kimlik belgesi almak için bir zorunluluk değildir. Fakat binanın dış kabuğu baz alınarak yapılan hesaplamalara göre uygulanacak doğru bir ısı yalıtımı, • Binanın enerji sınıfının iyi çıkmasına,
• Bina ısıtma soğutma giderlerinin düşmesine,
• Binada yaşayanlarının konfor şartlarının artmasına,
• Binanın daha az sera gazı salımı yapmasına sebep olacağı için uzmanlarımızca tavsiye edilmektedir.